بیداران

  

مجید رضا خوشنام

شنبه 5 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : رضا

تاریخ دستگیری:۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۷ شهریور ۱۳۶۰

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0