برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

از جنابعالی استدعا داريم توجه خود را بيش از بیش به وضع زندانيان سياسی ايران، احکام صادره برای آنان و بخصوص احکام اخير اعدام در مورد پنج نفر از فعالين سياسی مبذول داريد و خواستار لغو هر چه سريع تر این احکام اعدام شوید.

در روزهای اخیر پنج زندانی سیاسی در ایران محکوم به مرگ شده اند. یکی از کسانی که حکم مرگ وی روز ٨ اکتبر صادر شده، محمدرضا علی زمانی است. وی یکی از صد متهمی است که در محاکمه های دسته جمعی دادگاه انقلاب تهران در ارتباط با جنبش اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ ژوئن حضور داشت. در حالیکه علی زمانی، که متهم به عضویت در یک انجمن پادشاهی است، پیش از انتخابات ژوئن دستگیر شده و در آن زمان در زندان بسر می برد.

زندانیان دیگر محکوم به اعدام عبارتند از: آرش رحمانی پور، حامد روحانی نژاد و داود فریچه میراردبیلی به اتهام عضویت در"انجمن پادشاهی ایران" و ناصر عبدالحسینی به اتهام ارتباط با مجاهدین خلق. خبرها حاکی از آن است که این احکام آغازی است برای برقراری مجدد اعدامهای سیاسی در ایران، که در حيات سياسی جمهوری اسلامی جهان بارها شاهد آن بوده ونمونه بارز آن قتل عام زندانیان سياسی در سال ١٣٦٧ است.

ما از جنابعالی تقاضا داريم اقدامات فوری و لازمه را در مقابله با این احکام و وضعیت زندانهای ایران انجام دهید.

نقض حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ایران تاریخچه ای طولانی دارد، در مقابله با جنبش اعتراضی مردم در رابطه با تقلب فاحش انتخاباتی خردادماه گذشته وارد مرحله بسیار خطرناکی شده است. در آن دادگاه های جمعی، که در تناقض با تمامی موازین و اصول حقوق بشر قرار داشت، متهمان وادار به اعتراف عليه خود شدند و اتهامات ديکته شده ای را از روی کاغذ روخوانی کردند. اظهارات اين متهمان، که اکنون چند نفر از آنها زیر حکم اعدام قرار دارند، فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.

حکومت ايران برای در هم شکستن اراده زندانيان متوسل به شکنجه، تجاوز، شکنجه های روانی نظیر استفاده از داروهای روانگردان و شکنجه شخص ثالث شده است. شواهد و مدارک متعددی در زمينه نقض حقوق بشر در ایران موجود است. برای نمونه به گزارش نماینده ويژه سازمان ملل متحد آقای "نوواک" اشاره می کنیم که در آن موارد متعدد شکنجه و بد رفتاری در زندانهای ايران ثبت شده است. ضمناً با توجه به نوع فضای حاکم بر قوه قضائيه ايران و عدم بی طرفی و عدم رعايت بديهی ترين اصول دادرسی توسط اين نهاد، از ملت ايران انتظار نداشته باشيد بدواً بتوانند به تنهائی راه های قانونی داخلی جهت جلوگيری از اجرای احکام ناعادلانه صادره را طی کنند.

دبير کل محترم!

ما از شما انتظار داريم که اجازه ندهيد مسئله حاد نقض حقوق بشر در ایران در سایه مذاکرات اتمی به فراموشی سپرده شود.

ما خواهان عنايت شما به استفاده از کلیه ابزارهای لازم جهت جلوگيری از اعدام جنايتکارانه آزادی خواهان ايران و اعزام هرچه سريع تر هيئتی از طرف سازمان ملل برای رسيدگی به وضع زندانيان سياسی در ايران هستيم

با تقديم بهترين درود ها

رونوشت به خانم ناوی پیلای، کمیسر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد

برای امضا لطفا به این آدرس مراجعه کنید: http://www.gopetition.com/online/31449.html

در آدرس فیس بوک ، که به این مناسبت تنظیم شده، می توانید اطلاعات بیشتر و نظرات را مشاهده کنید و ایده ها و پیشنهادات خود را در آن منعکس کنید:


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS