بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی اکبر خان احمدی

علی اکبر خان احمدی

شنبه 5 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام:

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0