بیداران

  

علی‌مراد رحیمی

شنبه 5 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد: بروجرد

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر:؟

تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۰

زندان ؟

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0