برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ الیگودرز

شغل: دانشجو شیمی دانشگاه شریف

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : علی اکبر

تاریخ دستگیری : ۴ تیر ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : ۱۱ دی ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۷ ردیف ۷۴


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS