بیداران

  

علی رضا شکوهی

يكشنبه 24 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ الیگودرز

شغل: دانشجو شیمی دانشگاه شریف

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : علی اکبر

تاریخ دستگیری : ۴ تیر ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : ۱۱ دی ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۷ ردیف ۷۴

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0