برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۸ تیر۱۳۴۳- تهران

شغل: دانش‌آموز

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : مهرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق

تاریخ اعدام: ۱۰ مرداد ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS