برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲۶ فروردین ۱۳۳۳ لاهیجان

شغل: کارمند شرکت توزیع دارو پخش نو

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق(اکثریت)

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


علی‌رضا(نادر)صلواتی ‌خوش‌قلب
تاريخ: 19 سپتامبر 2021
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS