برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: سنندج

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:متاهل و دارای یک فرزند پسر

نام پدر:؟

تاریخ دستگیری: یکم آبان ۱۳۶۳

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ایران(بیانیه ۱۶ آذر)

تاریخ اعدام: ۱۶ مهر ۱۳۶۵

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS