برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

با تاسف و اندوه بسیار با خبر شدیم که خانم فاطمه فروتن زندگی را به‌ درود گفت.

خانم فاطمه فروتن، از مادران خاوران، مادر زنده یاد محمود زکی پور بود. محمود زکی پور در ارتباط سازمانی با سازمان فدائیان خلق (اکثریت) درشهریورماه ۱۳۶۶در زندان اوین اعدام شد. مادر زکی پور سال‌ها در کنار و همراه سایر مادران خاوران به یاد پسرش به گورستان خاوران می رفت و خواهان دادخواهی بود.
امید آن‌که مادرزکی پوردر روزهای پایانی عمر خود از دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد مطلع شده باشد تا با بارقه ای از ثمربخش بودن تلاش هایش برای دادخواهی، برای روشن شدن حقیقت و عدالت، چشم از جهان فروبسته باشد.

یادش پایدار

۷ آبان ۱۴۰۰


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS