برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲۶ آذر ۱۳۲۶ جهرم

شغل: چاپچی در انتشارات امیر کبیر

وضعیت خانوادگی: ؟

نام پدر : شکرالله

تاریخ دستگیری: ۳ بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فداپیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: ۱۰ بهمن ۱۳۶۲

زندان اوین؟

خاوران ردیف ۸۵


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS