برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ تهران

شغل: دانشجوی مهندسی سازه دانشگاه شریف تهران

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : احمد

تاریخ دستگیری: ۱۳ آبان ۱۳۵۹

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق ایران

تاریخ اعدام: تابستان ۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS