برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸شهرکرد

شغل: دانشجوی رشته اقتصاد دانشکاه ملی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: آبان ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران؟

وابستگی سازمانی: سازمان فداپیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: ۸ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین 


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS