بیداران

  

فرامرز وزیری

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۴ تهران

شغل: فوق لیسانس اقتصاد

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ١٩خرداد ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب رنجبران

تاریخ اعدام : پائیز ۱۳۶۴

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0