بیداران

  

رضا عصمتی

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ تهران

شغل: لیسانس جامعه شناسی

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۷ شهریور۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان کومله

تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0