برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ تهران

شغل: لیسانس جامعه شناسی

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۷ شهریور۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان کومله

تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS