برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: خرداد ۱۳۲۶ تبریز

شغل: مهندس مکانیک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : حمید

تاریخ دستگیری : ۳۱ شهریور ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS