بیداران

  

گلعلی آتیک

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ بهشهر

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام :۷ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0