برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :فدائیان خلق ،بیانیه۱۶آذر

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


ناصر اخوان اقدم لنگرودی
تاريخ: 29 ژانويه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS