بیداران

  

کیان آذروش

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳

شغل: کارگر فلزکار

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: حسین

تاریخ دستگیری: فروردین ۱۳۶۳

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق، بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0