بیداران

  

محمود اسرافیلی

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد:۲۷خرداد۱۳۴۲

شغل: دانش آموز

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : حسین

تاریخ دستگیری :۲۵شهریور۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : اقلیت

تاریخ اعدام : ۲۸ شهریور ۱۳۶۰

زندان اوین

ردیف ۳ شماره ۶۲

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0