برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۲۷خرداد۱۳۴۲

شغل: دانش آموز

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : حسین

تاریخ دستگیری :۲۵شهریور۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : اقلیت

تاریخ اعدام : ۲۸ شهریور ۱۳۶۰

زندان اوین

ردیف ۳ شماره ۶۲


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS