برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ ملایر

شغل: مهندس شیمی پلی تکنیک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : عزیزالله

تاریخ دستگیری:۱فروردین۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: ۵ مرداد ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS