برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ ملایر

شغل: مهندس شیمی پلی تکنیک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : عزیزالله

تاریخ دستگیری:۱فروردین۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: ۵ مرداد ۱۳۶۷

زندان اوین


علیرضا(شاپور)اسکندری
تاريخ: 29 ژانويه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل





© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS