بیداران

  

صمد اسلامی طاهری

يكشنبه 31 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ تبریز

شغل: دانشجو/کارگر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۲۹ بهمن ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0