برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ تبریز

شغل: دانشجو/کارگر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۲۹ بهمن ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS