بیداران

  

بیژن اسلامی اشبلا

يكشنبه 31 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ اشبلا(بندر انزلی)

شغل: دیپلمه بیکار

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : بابا

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : چریکهای فدائی خلق

تاریخ اعدام : تابستان۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0