برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ اشبلا(بندر انزلی)

شغل: دیپلمه بیکار

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : بابا

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : چریکهای فدائی خلق

تاریخ اعدام : تابستان۱۳۶۷

زندان گوهردشت


بیژن اسلامی اشبلا
تاريخ: 31 ژانويه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS