برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
20 دسامبر 2006
حادثه آتش سوزی زندان رشت، که بر اثر اهمال کاری عمدی نیروهای سپاه و مسئولین زندان منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از زندانیان شد، پرونده ای باز دیگری بر جنایتهای بیشمار جمهوری اسلامی ایران در زندانها است. گزارش زیر را یکی از بازماندگان این حادثه نوشته و خواسته است که نامش محفوظ بماند. ما آن را با اندکی ویرایش در اینجا نقل می کنیم. احمد موسوی نیز در کتاب خود «شب به خیر رفیق» گزارشی از این حادثه بدست می دهد. بهتر دیدیم بخشهای مربوط به این کتاب را هم برای ارائه تصویر روشنتر از این واقعه دهشتناک در پایان این گزارش عینا نقل کنیم. چهارشنبه سوری است رفقا! آخرین (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS