برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
25 سپتامبر 2007
بحث تواب و ندامت و در کل تاريکي های فراموشي بر تاريخ ما بحثي جدی و عملا جنجالي ست. زماني که ما تصميم به باز کردن بحث در اين باره گرفتيم مي دانستيم که در اينباره حرف و حديث بسيار است. افترا ، تهمت و توهين چه در مفهوم و چه در تعريف آن وجود خواهد داشت، اما پذيرفتيم که اين کار را انجام دهيم. باز شدن اين مباحث و روشني افکندن بر مفاهيمي که تابو و ناگفتني هستند، کاری لازم و با ارزش است حتا اگر دوستاني را ناخواسته و بر خلاف نظر و اعتقاد ما دلگير شوند. مي دانم شما نيز با من در اين باره هم نظر هستيد. فرج عزيز با سلام و آرزوی سلامت برای شما از اينکه سايت گويا و (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS