برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
18 مه 2008
به مناسبت ٢٠ امین سالگرد کشتار ٦٧ در نظر داریم سلسله گزارش هائی را از روند قتل عام در زندان های شهرستانها، که در نوشته ها و روایتهای شفاهی کمتر به آن پرداخته شده است، ارائه دهیم. برای تکمیل این بخش، ما از همگی شما دوستان و خوانندگان سایت بیداران تقاضا داریم، اگر خبر و گزارشی در این ارتباط دارید، برای ما بفرستید. شیوه کار ما در این بخش، به دو صورت است: مصاحبه با بازماندگان قتل عام ٦٧ در شهرستانها و نیز درج مجدد مستنداتی که پیشتر در این ارتباط منتشر شده است. اولین شماره از این سلسله مستندات را به زندان یونسکو-دزفول- اختصاص داده ایم که شادروان غلامرضا بقائی (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS