برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
5 ژوئن 2008
برای تکمیل گزارش قتل عام ٦٧ در زندان رشت، بیداران مصاحبه ای هم با آقای احمد موسوی انجام داده است، که در زیر می خوانید هیئتی که در مورد سرنوشت زندانیهای شهر شما تصمیم گرفت، چه کسانی بودند؟ از مرکز می آمدند یا از مقامات محلی بودند؟ هیئت مرگ از مقامات محلی بود. چهار نفر، شامل نماینده¬ی دادستانی، نماینده¬ی اطلاعات، بازجوی پرونده و عبدالهی که رییس زندان بود در همین جا لازم است توضیح کوتاهی در این باره بدهم. شیوه برخورد هیئت مرگ در زندان مرکزی رشت، با آنچه در تهران رخ داد کاملا متفاوت بود. در زندان رشت ( بند ١ نیروی دریایی که من در آن بودم) اینگونه نبود که (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS