برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
11 اكتبر 2008
محمدرضا اسکندری، فعال حقوق بشر مدت ٥ سال را در زندانهای ایلام، کرمانشاه و ساحلی قم گذرانده است. او پیش از سال ٦٧ از زندان آزاد شد، اما در باره کشتار ٦٧ در این دو استان و همچنین کسانی که اعدام شدند، اطلاعاتی دارد. محمدرضا اسکندری در باره خاطرات خود در زندان و نیز از تجربه تلخش در اردوگاه مجاهدین کتابی نوشته است. این کتاب در سال ٢٠٠٤ با عنوان «بر ما چه گذشت» توسط نشر خاوران به چاپ رسیده است. آقای محمدرضا اسکندری شما در چه زمانی در زندان بودید و در کجا؟ من در ٣٠ خرداد ١٣٦٠ در شهر ایلام دستگیر شدم و تا خرداد ١٣٦٥ در زندان بودم. در زندانهای ایلام، دیزل آباد (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS