برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
11 اكتبر 2008
در آستانه 10 اکتبر 2008، روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام، درپی سنت هرساله، فراخوان اتحادیه جهانی علیه اعدام، سازمان های غیر دولتی و انجمن های مستقل ومدافع حقوق بشر و بخشی از شهروندان جامعه مدنی در کشورهای مختلف جهان با به کارگیری ابتکارهای گوناگون، یک باردیگر به ما و افکار عمومی جهان یادآوری می کنند که مبارزه برای لغو اعدام، امری پیگیر، فراملی وجهانی است و تا حصول این خواست نباید ازپای نشست. "من زندانی بهنام زارع هستم، سه سال است که درزندان عادل آباد شیراز محبوس ام. من قاتل هستم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتل شدم. من از کردار خودم پشیمان، الآن هستم. (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS