برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
21 دسامبر 2005
معرفي سازمان حقوق بشر ترکیه:این سازمان در 17 ژوئن 1986 توسط 98 نفر از فعالین حقوق بشر در ترکیه تاسیس گردید. در حال حاضر شمار اعضای این سازمان به بیش از 14000 نفر بالغ میگردد و در 34 شهر ترکیه دارای دفتر است. متن زیر اطلاعیه این سازمان به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس این سازمان است. مجمع حقوق بشر در 17 جولای سال 1986 بوسیله 98 تن از مدافعین حقوق بشر تاسیس شد. اعضای موسس هدف مجمع را در اساسنامه آن چنین بیان میکنند:هدف بلا واسطه و بنیادی انجمن کوشش در زمینه حقوق بشر و آزادی است." برای تحقق این هدف، انجمن میبایست : 1- روشهای متداول حقوق بشری در این کشور را (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS