برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
27 فوريه 2006
کاريکاتور سيزدهم، تصوير دو سو ی "جهاد صليبي" است. به رنگ چهره ی جهاني جهل و بنيادگرايي، تيره تر از تباهي که با سردترين رنگ ها بر آن گفته های پرنفرت دشمنان آزادی بیان از ملا تا بن لادن های کراواتی، نوشته شده است. با جملاتي پر اما و اگر و زبان بازی تا هيچ نگويند از آنچه که مي خواهند. مشروعه خواهانی که برای "مشروط کردن" آزادی به "مخل بر مبانی..." نبودن، امر بر سانسور دادن، به سکوت وادار کردن و سربریدن دگراندیشان آمده اند. ازعکس هايي که در اين مدت آذين صفحات مطبوعات جهان بودند، يکي عکس "ملای ايراني" است که از ميله های حافظ در آهني يکي از سفارت های به آتش (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS