بیداران

  

عباس رئیسی

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۳۰ ساله برازجان

شغل: رشته حقوق دانشگاه ملی تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : مهر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0