برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۳۰ ساله برازجان

شغل: رشته حقوق دانشگاه ملی تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : مهر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS