برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران
١٣٦٧ کشتار جمعی زندانيان سياسي در زندان ماه شهر
خود را معرفی کنید و بگوئید کی و کجا دستگیر شدید؟ نام مرا بگذارید «زنده به گور» یا «غارنشین». چون زندگی در زندان به زنده به گوری یا غارنشینی شباهت داشت. من در مهر (...)
١٣٦٧ کشتار جمعی زندانيان سياسي در زندان در زاهدان
زندان زاهدان در حاشیه شهر زاهدان قرار دارد. در سالهای پیش از ١٣٦٧ در این زندان بندی مخصوص زندانیان سیاسی وجود داشت که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شد. تعداد (...)
١٣٦٧ کشتار جمعی زندانيان سياسي در زندان تبریز (٣)
درباره فاجعه فراموش نشدنی تابستان شصت و هفت در زندانهای جمهوری اسلامی تاکنون مطالب ، آمارها و خاطرات گوناگونی منتشر شده است .بنا به روایات شاهدان عینی فجیع ترین و خشن (...)
١٣٦٧ کشتار جمعی زندانيان سياسي در زندان در تبریز(٢)
آقای اردبیلی بفرمائید که در سال ١٣٦٧ در کدام زندان بودید؟ من در آن موقع در زندان تبریز و در بند ٤ معروف به بند سرموضعی ها بودم. بند دیگری هم بود موسوم به بندهای سه (...)
١٣٦٧ کشتار جمعی زندانيان سياسي در تبریز (١)
آقای متین در سال ١٣٦٧ شما در کدام زندان بودید؟ من آن موقع در بند ٤ زندان تبریز بودم. این بند یکی از بندهای سه گانه بود که به زندانیان سیاسی تعلق داشت. من دستگیر و (...)
١٣٦٧ کشتار جمعی زندانيان سياسي در دزفول
وقتی یونسکو به زندان تبدیل می شود! اولین گزارش بیداران را در باره کشتار ١٣٦٧در شهرستانها، با زندان یونسکو آغاز کردیم. آن گزارش یک مقاله تحقیقی بود به قلم زنده یاد (...)
١٣٦٧ کشتار جمعی زندانيان سياسي در اصفهان
لطفا خودتان را معرفی کنید؟ من رضا ساکی هستم. در سال ١٣٦٢ در ارتباط با فدائیان خلق در اصفهان دستگیر شدم و تا بهمن ١٣٦٧ در این شهر زندانی بودم. سال اول را تقریبا در (...)
کشتار جمعی زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧- استان ایلام و کرمانشاه
آقای محمدرضا اسکندری شما در چه زمانی در زندان بودید و در کجا؟ من در ٣٠ خرداد ١٣٦٠ در شهر ایلام دستگیر شدم و تا خرداد ١٣٦٥ در زندان بودم. در زندانهای ایلام، دیزل (...)
اعدام زنان در تابستان ٦٧ در زندانهای ایلام و کرمانشاه
از زنانی که با شما زندانی بودند، کسی اعدام شد؟ بله. من خیلی از آنها را می شناختم. سالها با آنها زندگی کرده بودم. قبل از زندان با همدیگر همکلاسی بودیم و در زندان (...)
کشتار جمعی زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧- زندان زنجان
شما در تابستان ٦٧ در کدام زندان بودید؟ در زندان زنجان بودم. زندان ما از سه بخش تشکیل می شد: بند زیرزمین، بند همکف، که تعداد کمی در آن زندانی بودند و بند بالا. آیا (...)
گزارشی از زندان فجر اهواز در سال ١٣٦٧
مقدمه: زندانیان سیاسی اهواز تا اواخر سال ١٣٦٤ در زندان کارون محبوس بودند. زندان کارون در بخش سیاسی دارای سه بند بود: ٥ ، ٦ و ٧. بند ٦ بند زندانیان تواب بود. بند ٥، (...)
کشتار جمعی زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧- زندان اهواز
در سلسله گزارش های مربوط به قتل عام ٦٧ در زندان های شهرستانهای ایران، مصاحبه ای داریم با یکی از زندانیان سابق در اهواز، که به دلیل وابستگی با شاخه ای از فدائیان خلق (...)
کشتار جمعی زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧- زندان اهواز
شما در تابستان ٦٧ در کدام زندان بودید؟ مرا یکماه قبل از کشتار دستجمعی به زندان فجر اهواز منتقل کردند. این بار دومی بود که مرا به این زندان می فرستادند. از آنجا (...)
کشتار جمعی زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧- زندان شيراز
شما در تابستان ٦٧ در کدام زندان بودید؟ زندان عادل آباد شیراز در این زمان در رفتار مسئولین و نگهبانان زندان شاهد تغییری شدید؟ چه تغییراتی و از چه تاریخی؟ نشانه (...)
کشتار جمعی زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧- زندان مشهد
در ادامه مستندسازی قتل عام تابستان ١٣٦٧ در شهرستان های ایران، بیداران مصاحبه ای با رضا فانی یزدی، که در سال ١٣٦٧ در مشهد زندانی بوده، انجام داده است، که در زیر می (...)
کشتار جمعی زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧ - زندان همدان
آقای هادی امینیان شما در تابستان ٦٧ در کدام زندان بودید؟ در تابستان ١٣٦٧ در زندان همدان بودم و به عنوان مسئول امورصنفی بند، که با انتخاب زندانیان و توافق مسئولین (...)
کشتارجمعی زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧ - زندان رشت
گزارش زیر را احمد موسوی، که در تابستان ١٣٦٧ در رشت زندانی بود، نوشته است. ضمنا این گزارش با تغییراتی در کتاب خاطرات زندان او، که با نام «شب به خیر رفیق!» توسط نشر (...)
مصاحبه با احمد موسوی در باره گزارش کشتار جمعی زندانیان سیاسی ٦٧ در زندان رشت
هیئتی که در مورد سرنوشت زندانیهای شهر شما تصمیم گرفت، چه کسانی بودند؟ از مرکز می آمدند یا از مقامات محلی بودند؟ هیئت مرگ از مقامات محلی بود. چهار نفر، شامل (...)
زندان یونسکو «دزفول» و آن تابستان سیاه!
پیش گفتار اگرچه سراسر تاریخ معاصر میهن مان، روایت سرکوب و به بندکشاندن مخالفان و دگراندیشان سیاسی ست، ولی دو رخداد خونین و فراموش ناشدنی به هدف نسل کشی ی سیاسی و (...)
RSS ١٣٦٧ کشتار جمعی زندانيان سياسي در زندان های شهرستان ها
© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS