بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمد سعید حدادی مقدم

محمد سعید حدادی مقدم

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ رامسر

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۸ اردیبهشت ۱۳۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0