بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حسین صدرایی(اقدامی)

حسین صدرایی(اقدامی)

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ لنگرود

شغل: نقشه بردار

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0