برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ لنگرود

شغل: نقشه بردار

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


حسین صدرایی(اقدامی)
تاريخ: 23 فوريه 2010
- خاوران مجازی
حسین صدرایی(اقدامی)
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS