بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > رافیک نوشادیان کزازی

رافیک نوشادیان کزازی

جمعه 11 ژوئن 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر: موسس

تاریخ دستگیری : ۲۳ مهر ۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : ۸ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0