برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۸ مهر ۱۳۳۵ آبادان

شغل: دانشجو برق دانشکده فنی تهران

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: حسن

تاریخ دستگیری : اوائل پائیز ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی : پیکار

تاریخ اعدام : ۸ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران قطعه ۷ یا ۸


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS