بیداران

  

بیژن هدایی

پنج شنبه 26 اوت 2010

تاریخ و محل تولد: ۸ مهر ۱۳۳۵ آبادان

شغل: دانشجو برق دانشکده فنی تهران

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: حسن

تاریخ دستگیری : اوائل پائیز ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی : پیکار

تاریخ اعدام : ۸ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران قطعه ۷ یا ۸

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0