بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > بهروز جهاندار ملک آبادی

بهروز جهاندار ملک آبادی

دو شنبه 6 سپتامبر 2010

تاریخ و محل تولد: اصفهان ۳۰ ساله

شغل: دانشجو اقتصاد دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۸دی ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری :تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۸ بهمن۱۳۶۰(زیر شکنجه)

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0