بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > یونس نوروزی ایران زاد

یونس نوروزی ایران زاد

سه شنبه 7 اوت 2018

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری:؟

محل دستگیری:؟

وابستگی سازمانی: عضو محفل روحانی بهائی

تاریخ اعدام: ۱۰ آبان ۱۳۶۳

زندان ؟

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0