بیداران

  

طاهر قنبری

سه شنبه 7 اوت 2018

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ روستای دهشال از توابع لاهیجان

شغل: آموزگار

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : صفر

تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0