برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ روستای دهشال از توابع لاهیجان

شغل: آموزگار

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : صفر

تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۶۷

زندان


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS