برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲۲ بهمن ۱۳۳۲

شغل: مهندس مکانیک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :کرم‌علی

تاریخ دستگیری: ۱۹ شهریور ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)

تاریخ اعدام: زیر شکنجه به قتل رسید ۱۳۶۲

زندان اوین 


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS