بیداران

  

بهروز فتحی

سه شنبه 4 مه 2021

تاریخ و محل تولد: ۲۲ بهمن ۱۳۳۲

شغل: مهندس مکانیک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :کرم‌علی

تاریخ دستگیری: ۱۹ شهریور ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)

تاریخ اعدام: زیر شکنجه به قتل رسید ۱۳۶۲

زندان اوین 

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0