برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ تهران

شغل: مهندس برق

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری: ۳۱ شهریور۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فداپیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: ۵ مهر ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS