بیداران

  

لقمان مدائن

يكشنبه 27 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ تهران

شغل: مهندس برق

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری: ۳۱ شهریور۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فداپیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: ۵ مهر ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0