برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: تهران

شغل:دانشجوی دانشکده فنی تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر: نصرالله

تاریخ دستگیری : مرداد ١٣٦٢

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: ۶ خرداد ۱۳۶۷

زندان اوین

خاوران ستون ٢٠ ردیف


انوشیروان لطفی
تاريخ: 28 ژانويه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS