بیداران

  

انوشیروان لطفی

پنج شنبه 28 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: تهران

شغل:دانشجوی دانشکده فنی تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر: نصرالله

تاریخ دستگیری : مرداد ١٣٦٢

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: ۶ خرداد ۱۳۶۷

زندان اوین

خاوران ستون ٢٠ ردیف

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0