برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
اميرجواهری لنگرودی

تقدیم به :

دختران و پسران، همسران و برادران، خواهران

و مادران، پدران وهمشهریانم

بقول شاملوی بزرگ :

برای آنان که عشق شان زندگی است ....

و نه آن دیگرانی که می سازند

دشنه

برای جگرشان

زندان

برای پیکرشان

رشته

برای گردن شان

انگيزه اين نوشتار:


 بیست وهفت سال از تابستان ۶۰ وبیست سال از تابستان ۶۷ ، دو کشتار جمعی فعالان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی ایران ونزدیک سه دهه از موجودیت نظام می گذرد. نسل و تباری که جهان را زیبا و برای همه می خواست ، تاوان اعتراض به نابودی آرمان هایش را با خون خود پرداخت. نظامی که نمی خواست و نتوانست، آرمان زیبای آنان را پاس بدارد از اینرو یکایکشان را به خاک و خون انداخت و این عزیزان را در مکان های بی و نام نشان ، مدفون شان ساخت.

از نگاه من؛ زندان، شکنجه، کشتارواعدام ، پاسخ همیشگی حاکمیت های سرکوبگر دو نظام سلطنتی ودیکتاتوری اسلامی به مبارزات مردمان ایران علیه ظلم، تباهی و بی عدالتی در کشورما بوده و به عنوان بخشی از تاریخ و زندگی ما باید ثبت گردد و به آیندگان سپرده شود.

درایران بعد از قیام ۵۷ ما شاهد فوج وسیع دستگیری هایی که، خیابان ها، محله ها، مدارس ، دانشگاه ها ، کارگاه ها وکارخانه ها، کتابفروشی ها و چاپ خانه ها، روستا ها را دربرمی گرفت، بودیم و در قتل عام خونين سالهای ۶۰ و۶۷ ، حاکمیت نشان داد که کوچکترین اعتراض را با خشونت و کشتار پاسخ خواهد گفت و از زدن هیچ مخالفی خودداری نخواهد کرد .

شهرکوچک شما لی ما لنگرود نیزازاین کُشتار نفرت انگیز و هولناک بی نصیب نماند. من نیز چون دیگر همشهریانم این جوانان پاک باخته را می شناختم. آنچه که قطعی است ؛ هیچ یک از اینان برای منافع شخصی شان به رودررویی با نظام برنخواسته بودند. بلکه دفاع از منافع مردمان و ایستادگی در برابر نظام های انسان ستیز، موجب قتل آنان گردید . تعداد قتل عام شدگان نسبت به جمعیت شهری چون لنگرود، بیش از هر چیز نشانه ابعاد وسیع سبوعیت آدم خوارانه این دو نظام است . ما وظیفه داریم که نام این عزیزان را در حافظه تاریخی مردمان ما مدام زنده نگاه داریم . امید آنکه این تلاش کوچک ام ، بعنوان اولین قدم ،دوستان دیگر را نیز به این کار، تشویق کند تا زمانی بتوانیم ، اسامی فرد فرد قتل عام شده گان کشورمان را از کوچکترین دهات و قصبات گرفته تا بزرگترین شهرها را به ثبت برسانیم. پرونده مستند این جنایت باید دربرابرافکارعمومی بشریت مترقی قرارگیرد تاسند محکومیت آمران و عاملان آن به جرم " جنایت علیه بشریت" در پیشگاه دادگاهی بین المللی عرضه گردد. می دانم ؛آنچه در این فهرست آمده ، هنوز کامل نیست . در تکمیل این اقدام ازهمشهریان داغدیده ام ، بویژه مادران، پدران، همسران، فرزندان ، خواهران و برادران و وابستگان جان باختگان قتل عام ها یاری می طلبم تا اسامی ناشناس ، سال تولد، وضعيت شغلی، محل اعدام، بويژه عکس افراد و وصیت نامه ودر صورت امکان یاد وخاطره ای ازآنان می تواند به این نام ها، رنگ و جانی تازه ببخشد.

وظیفۀ تک تک ما، حفظ خاطرات این عزیزان است. نگذاریم غبار زمان چهرۀ شجاع و دوست داشتنی شان را که گناهی جز عشق به انسان نداشتند، کدر کند.

همچنان براين باورم که : " دراين ميان حتی يک نام را هم ، نبايد فراموش کرد!"

۱- اخوان اقدم لنگرودی ناصر سازمان فدائیان خلق ایران(۱۶آذر)

۲ – اخوان اقدم ا سدالله اعضاء هوادار سچفخا

۳ – اصغر خانی مجتبی سازمان مجاهدین خلق ایران

۴ – اصغرنژاد امیر اعضاء هوادار سچفخا

۵ – امجدی رحیم سازمان مجاهدین خلق ایران

۶ – استوار موسی سازمان مجاهدین خلق ایران

۷– اسماعیل نژاد مرتضی سازمان مجاهدین خلق ایران

۸ – ارغند قنبر اعضاء هوادار سچفخا

۹- اکبری دهبنه ای علی اکبر سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۰ – اکبری حسن سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۱ – بابائی بهروز اتحاد مبارزان کمونیست ایران (سهند)

*۱۲ – بابائی پور محمود چپ دمکرات ( مقطع قبل ازقیام بهمن ، توسط عوامل شاه)

۱۳ – باطبی شلمانی محمود سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۴ – شبرنگ لنگرودی مهران سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۵ – بحری عربزاده حامد 15 ساله سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۶- بذری کامبیز سازمان مجاهدین خلق ایران

*۱۷- بنده خدای لنگرودی کامران (هادی) اعضاء سچفخا (زمان شاه اعدام شد)

۱۸ - پیراسته طیبه درمقطع قیام تیر خورد وروی چرخ نشست و از قبل این حادثه جان سپرد

۱۹– پور حشمتی ؟ سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۰ - ترابی لنگرودی منیژه (فاطمه) سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۱ – ترابی لنگرودی منیره ( مینو) سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۲– جواهری سید جلیل اتحاد مبارزان کمونیست ایران ( سهند)

۲۳ - جعفری عباس سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۴ – جعفری علی اکبر سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۵ – حامدی علی سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۶ – حامدی رضا سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۷ – حبیبی فرزانه ؟ ۲۸ – حسینی علی سازمان مجاهدین خلق ایران

۲۹ – حمیدی گلی سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۰ – حسن پور احمد اعضاء هوادار سچفخا

۳۱ – حسن زاده علی سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۲ – حسن زاده فریدون سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۳ - حداد زاده زهره السادات سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۴ - حسن زاده قاسم سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۵ – خاوری لنگرودی سیدمیرعلی نقی روحانی نماینده مجلس شورای اسلامی

به جرم طرفداری ازمهدی هاشمی ( داما د حسینعلی منتظری ) اعدام شد

۳۶ – خدا پرستی حسین سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۷- خدا پرست ناصر سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۸ – خدامی مجید سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۹– خیرخواه لنگرودی علی سازمان رزمنده گان طبقه کارگر

۴۰ - خشکدامن (گلباغی) رحمت سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

در کردستان جان خود را در راه آزادی و برابری نهاد ۴۱ – دواتچی لنگرودی مجتبی سازمان مجاهدین خلق ایران

۴۲ – دهقان نژاد علی سازمان مجاهدین خلق ایران

۴۳ - دیانک شوری منصور سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت)

۴۴ – ذبیحیان لنگرودی مهدی ( صاحب) سازمان مجاهدین خلق ایران

۴۵ – ذبیحیان لنگرودی مکرم پور رضا سازمان مجاهدین خلق ایران

۴۶ – ذبیحیان لنگرودی ابراهیم سازمان مجاهدین خلق ایران

۴۷ – ذبیحیان لنگرودی سکینه ( پروانه ) سازمان مجاهدین خلق ایران

۴۸ – راسخی تقی سازمان مجاهدین خلق ایران

۴۹ – راسخی لنگرودی معصوم سازمان مجاهدین خلق ایران

۵۰ – راسخی لنگرودی مهدی سازمان مجاهدین خلق ایران

۵۱ – رسولی ؟ ( نام پدرعلی ) تعلق سازمانی نداشت( سال۷۴، شب بازداشت موقت، بعد از۵ ساعت اعدام گردید)

۵۲ – رزاقی رسول سازمان مجاهدین خلق ایران

۵۳ – رضایی یگانه دوست احمد سازمان فدائیان خلق ایران( اکثریت)

۵۴ - رصدی اعتماد لنگرودی سید احمد عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران

۵۵ – رضوی لنگرودی مجتبی ؟

۵۶ – رمضانیان حسن خط 3

۵۷ – روحی دهبنه ی عبدالله سازمان مجاهدین خلق ایران

۵۸ – رهبر محمود سازمان مجاهدین خلق ایران

۵۹– رهبر دریاسری ؟ ؟

۶۰– زینالی کاظم سازمان مجاهدین خلق ایران

به تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۳ در لنگرود به دار آویخته شد.

۶۱– سلطانپور(سلطاندوست) لنگرودی ؟ ؟

۶۲– سالمکار عطا سازمان مجاهدین خلق ایران

۶۳– شریعتی غلامرضا سازمان مجاهدین خلق ایران

۶۴– شریعتی محمد رضا سازمان مجاهدین خلق ایران

۶۵– شعبانی عبدالجبار سازمان مجاهدین خلق ایران

۶۶- شعبانی علی سازمان مجاهدین خلق ایران به تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۳ در لنگرود به دار آویخته شد.

۶۷– شهدی سهراب سازمان مجاهدین خلق ایران

۶۸– شهیدی سیعد قاسم(بهزاد) سازمان مجاهدین خلق ایران

۶۹– شیرازی ابراهیم سازمان مجاهدین خلق ایران

۷۰– شیرازی طیبه سازمان مجاهدین خلق ایران در مراسم شب عقد دستگیر شد و تیر باران شد.

۷۱– صادقی راشد سازمان فدائیان خلق(۱۶ آذر)

۷۲- صادقی مهران سازمان مجاهدین خلق ایران

۷۳– صدرایی نجفی اشکوری لنگرودی حسین( اقدامی) سازمان فدائیان خلق(۱۶آذر)

۷۴– صدرایی نجفی اشکوری لنگرودی علی سازمان فدائیان خلق(۱۶ آذر)

۷۵– صمد پور فریبرز اعضاء هوادار سچفخا

۷۶– صفری محمد سازمان مجاهدین خلق ایران

*۷۷ – صفری لنگرودی (دکتر شیمی) نادر سازمان مجاهدین خلق ایران (اعدام زمان شاه)

۷۸ - ظفری محمد سازمان مجاهدین خلق ایران

۷۹– طاهر پور گلسفیدی بهرام سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۸۰– عبدالهی عبدالله سازمان مجاهدین خلق ایران

۸۱– عزیزی احمد سازمان مجاهدین خلق ایران

۸۲– عزیزی هرمز سازمان مجاهدین خلق ایران به تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۳ در لنگرود به دار آویخته شد.

۸۳– عرفانی داریوش(دارا) سازمان مجاهدین خلق ایران

۸۴– غلامیان لنگرودی احمد(هادی) رهبری سازمان اقلیت بعد از انشعاب

۸۵– غلامی نژاد تقی گرایش سیاسی به سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درملاقات با برادرش در زندان مالک اشتر لاهیجان

*۸۶– فرجودی کیاکلایه حسن ( معروف به حسن دایی) سچفخا ( اعدام درزمان شاه)

۸۷– فرهادیان لنگرودی ناهید سازمان مجاهدین خلق ایران

۸۸– فرهادیان لنگرودی فیروز سازمان مجاهدین خلق ایران

۸۹– فخر یاسری فیروز(پیروز) سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۹۰– فلاح پور بیژن سازمان مجاهدین خلق ایران

۹۱– قبادی سید محمود سازمان مجاهدین خلق ایران

۹۲– قربان نژاد منیر سازمان مجاهدین خلق ایران

۹۳– قربان پور قربانعلی سازمان مجاهدین خلق ایران

۹۴– قریشی لنگرودی رضا سازمان رزمنده گان طبقه کارگر

۹۵ – کاظمی زین العابدین ( کاندید سازمان چریکهای فدایی از شهرستان لنگرود، بعد از انشعاب با سازمان فدائیان خلق(۱۶ آذر)

۹۶ – کریمی صادقی سازمان مجاهدین خلق ایران

۹۷- کیابی امین(علی) سازمان مجاهدین خلق ایران

۹۸ – کیاکلایی سید صادق ؟

۹۹– لنگرودی مینا سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۰۰– ؟ علی سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۰۱– ؟ نادر سازمان مجاهیدن خلق ایران

۱۰۲– لنگرودی زهرا سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۰۳– لنگرودی قاسم سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۰۴- لنگرودی منیژه ؟

۱۰۵- لنگرودی حسن سازمان فدائیان خلق ایران( اکثریت)

۱۰۶– لنگرودی اکبر سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۰۷– ماهباز( علوی) علی سازمان فدائیان خلق ایران( اکثریت)

۱۰۸– مجد زاده حسن سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۰۹- محمدی گلسفیدی حسین سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۱۰ - محمودی زینب سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۱۱ - مرادی لنگرودی محمد صادق سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۱۲– مرادی لنگرودی مسعود سازمان مجاهدین خلق ایران ۱۱۳- مسیحای لنگرودی بیژن ؟

۱۱۴- مسیحای لنگرودی محمد اعضاء هوادار سچفخا

۱۱۵ - مسیحای لنگرودی منیژه سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۱۶ – مسیحای لنگرودی مهدی اعضاء هوادار سچفخا

۱۱۷- مطلبی لنگرودی شاهپور سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۱۸- منصوری رضا سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۱۱۹- میثمی لنگرودی حسن حزب توده ایران

۱۲۰- میشینی لنگرودی ناصر سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت

۱۲۱ - نیکفر حسن کاندید سازمان مجاهدین خلق ایران

از شهرستان لنگرود

۱۲۲– نیکفر شلمانی علی سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۲۳– نوربخش ؟ سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۲۴– میر ناطقی لنگرودی سید ابوالقاسم سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۲۵– نجفی امیر کیاسر محمد سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۲۶– نجاتی محمد سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۲۷- هوشیاری لنگرودی سید خلیل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت )

۱۲۸- هدائی بهمن اعضاء هوادار سچفخا

۱۲۹– یوسفی کنعانی اصغر سازمان مجاهدین خلق ایران

توضیحی بر این سه عکس :

منطقه ممنوعه گورستان لنگرود

پیشتر تشکرم را از دوست عزیزی که خطر کرده و این عکس ها را ازمنطقه ممنوعه گورستان لنگرود برای من فرستاد، اعلام میدارم . دوست فرستنده این عکس ها این توضحیات را نیز نوشته است که عینا می آورم :

"همشهری؛ در معرفی این سه عکس بنویس ؛ خطر نابودی این گروه های بی نشان و بی توجه، بی افزایش ساخت و ساز در آن قسمت از گورستان و گسترش وادی (قبرستان لنگرود ) وجود دارد. – قسمتی که شما پیشتر به آن مشد اسماعیل باغ می گفتید . ( مشهدی اسماعیل که بعدا به کربلایی اسماعیل هم معروف شده بود)

منطقه ممنوعه گورستان لنگرود

این گروه ها در بین مردم عوام به گروه های " خلقی " مشهور هستند. این گورها طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ در آنجا جای گرفتند . گروه های در ضلع غربی وادی لنگرود و مقابل ساختمان جدید غسا لخانه قرار گرفته اند و طی دو دهه گذشته، به آنها هیچ توجه ای نشده است و خانواده ها نیز در آن محیط کوچک و خفقان زای شهرستان لنگرود ، حق جمع شدن و گریه و فقان را هم در کنار قبرها ندارند هر چند که هرازگاهی مادر، پدری پیریا همسرو فرزندی را می بینیم که درخلوت خویش برسرگوری می گریند. یادشان ماندگار و نام شان همواره با ماست!"

منطقه ممنوعه گورستان لنگرود

امید آنکه باز هم امکانی فراهم آید تا بشود از دیگر دوستان همشهری در همین رابطه عکس هایی را دریافت دارم!


Faire un commentaire

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS