بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران > فراخوان بیداران برای تهیه نقشه گورستان خاوران

فراخوان بیداران برای تهیه نقشه گورستان خاوران

تصحیح و پوزش

یکی از خوانندگان بیداران برای ما نوشته است که آمار ٢٠٠٠ نفر در نوشته "طرح تهیه نقشه مجازی گورستان خاوران" اغراق آمیز بوده و ناشی از بی دقتی ما است. ما نوشته بودیم :

"بر اساس یک بر آورد اولیه، که دقت آن باید در جریان این پروژه ارزیابی شود، تعداد قربانیان دگر اندیش که تا قبل از کشتار وسیع تابستان ١٣٦٧ در این گورستان به خاک سپرده شده اند در حدود ٢٠٠٠ نفر می باشند"

ما ایراد این دوست را می پذیریم. عدد ٢٠٠٠ برآورد از گنجایش قطعه ای بود که اعدام شدگان قبل از تابستان ٦٧ در آن به خاک سپرده شده اند. ولی اطلاعی نداریم که تمام این مساحت پر شده باشد. دانستن تعداد تقریبی کسانی که در این قطعه آرمیده اند یکی از اهداف این پروژه است.

متن تصحیح شده :

« بر اساس یک بر آورد اولیه، که دقت آن باید در جریان این پروژه ارزیابی شود، گنجایش قطعه ای که اعدام شدگان قبل از تابستان ٦٧ در آن به خاک سپرده شده اند، در حدود ٢٠٠٠ نفر می باشد. اطلاع یابی از کسانی که در آن قطعه دفن شده اند، یکی از اهداف این پروژه است"

طرح تهیه نقشه مجازی گورستان خاوران

گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران واقع شده است. در سال ١٣٦٠ مقامات جمهوری اسلامی تصمیم می گیرند که از آن پس کفار (قربانیان دگر اندیش) را در قبرستانهای مسلمانها دفن نکنند و در تهران گورستان خاوران برای دفن کفار انتخاب شد. از اول آبان همان سال درگذشتگان بهائی نیز در خاوران دفن می شدند و گورستان خاوران به دو بخش تقسیم شد. بخشی از آن برای خاک سپاری قربانیان دگر اندیش و قسمت دیگری برای خاک سپاری درگذشتگان بهائیان در نظر گرفته شد. بر اساس یک بر آورد اولیه، که دقت آن باید در جریان این پروژه ارزیابی شود، گنجایش قطعه ای که اعدام شدگان قبل از تابستان ٦٧ در آن به خاک سپرده شده اند، در حدود ٢٠٠٠ نفر می باشد. اطلاع یابی از کسانی که در آن قطعه دفن شده اند، یکی از اهداف این پروژه است.

بدون تردید تهیه نقشه مجازی گورستان خاوران بدون یاری خانواده و بستگان قربانیانی که در خاوران به خاک سپرده شده اند نا ممکن است. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که گزارش اولیه ای را منتشر کرده و دست یاری به سوی آنان دراز کنیم.

چگونه می توانید ما را یاری کنید؟

١- برای هر یک از قربانیان که در خاوران به خاک سپرده شده اند پرونده جداگانه ای تهیه شده و یا خواهد شد. به همین منظور فرمی تهیه شده است، که همراه این گزارش اولیه در بیداران منتشر شده است.

- پرسشنامه ضمیمه را تکمیل کرده و برای بیداران ارسال کنید.

٢- یک تصویر هوائی از خاوران منتشر شده است که محل گورهای قربانیان سالهای قبل از کشتار وسیع تابستان ١٣٦٧ و گورهای دستجمعی که قربانیان تابستان ٦٧ در آنها به خاک سپرده شده اند را نشان می دهد. در قطعه ای که به قربانیان قبل از تابستان ٦٧ تعلق دارد نقاط روشنی به چشم می خورد که به گمان ما نشان گورهائی هستند که توسط خانواده های قربانیان نشانه گذاری شده است. امیدوار هستیم که با همکاری و بذل توجه خانواده و بستگان قربانیان بتوانیم مشخص کنیم که هر نشانه به کدامیک از قربانی تعلق دارد.

- بر روی این نقشه محل دفن قربانیان را مشخص کنید.

٣- بر اساس شماره های موجود بر دیوار خاوران فرض کرده ایم که قربانیان در ٩٢ ردیف به خاک سپرده شده اند. با اندازه گیری هائی که بر روی نقشه خاوران انجام داده ایم و با دقت بر روی نقشه هوائی، فرض کرده ایم که در هر ردیف بیست نفر به خاک سپرده شده اند. بر اساس این اطلاعات و فرضیات جدولی تهیه کرده ایم که دارای ٩٢ ردیف و ٢٠ ستون است. هر خانه (که نشان دهنده گور یکی از قربانیان است) با شماره ردیف و ستون آن مشخص می شود.

- اشتباهات احتمالی را به ما گوشزد کنید

- با اطلاعات خود ما را در تکمیل این جدول یاری کنید.

٤- به همراه این گزارش اولیه تعدادی عکس از برخی از سنگ قبرها و نشانه های موجود در خاوران در شهریور ١٣٨٧ منتشر شده است.

- محل این نشانه ها و سنگ قبرها را در نقشه و جدول ردیف ٢ و ٣ مشخص کنید.

- عکسهای خود از نشانه های موجود در خاوران و محل آنها در نقشه خاوران را برایمان ارسال کنید.

٥- جدولی از اسامی کسانی که از دفن آنان در خاوران اطمینان داریم منتشر کرده ایم.

- اگر در این جدول خطائی وجود دارد ما را در جریان قرار دهید.

- اگر از خاک سپاری کسانی در خاوران اطمینان دارید، نام آنها را برایمان ما ارسال کنید.

لطفا اطلاعات خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال کنید:

تماس با بیداران