برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
بیداران

در فراخوانی که در بهمن ماه ١٣٨٧، بعد از تخریب خاوران در بیداران مطرح کردیم، دو هدف مدنظرمان بود:

-  جمع آوری اسامی و مشخصات جانباختگانی که در این گورستان آرمیده اند

-  تهیه نقشه مجازی خاوران

در این فاصله توانستیم، بخشی از هدف نخستین را که جمع آوری اسامی، مشخصات و عکس از آرمیدگان خاوران بود، تهیه کنیم. این جدول هنوز کار زیادی پیش رو دارد تا تکمیل و تصحیح شود. حاصل کاری را که تا حال صورت گرفته، ارائه می دهیم تا تکمیل آن را با کمک دیگران پیش بریم.

می دانیم که تمامی اعدام شدگان چپ در تهران در سالهای ٦٠ تا ٦٧ در خاوران دفن نشده اند، بلکه تعدادی هم در بهشت زهرا، در قطعه های مخصوص دفن هستند. منابع ما در این تفکیک خانواده ها بودند. پیشاپیش اعتراف می کنیم که لیست پیش رو در مورد آرمیدگان خاوران به ویژه فاصله زمانی ٦٠ تا ٦٧ بسیار ناقص است و تکمیل آن را از خانواده ها طلب می کنیم.

بخش بزرگی از لیست ما مربوط به اعدام شدگان چپ در تابستان ٦٧ می باشد، یعنی کسانی که در شهریور آن سال در اوین یا گوهردشت اعدام شدند. می دانیم که حکومت جمهوری اسلامی در مورد این قتل عام سکوت کرده و از دادن هر گونه اطلاعاتی به خانوده های اعدام شدگان سرباز زده است. ولی بنا به اطلاعاتی که خانواده ها در همان زمان بدست آوردند، تقریبا جای شکی نیست که اعدام شدگان چپ را در گورهای جمعی در خاوران دفن کرده اند. بعضی خانواده ها این احتمال را هم متنفی نمی دانند که اعدام شدگان در زندان گوهردشت در گورستان متروکه بی بی سکینه در نزدیکی کرج مخفیانه و بی نام و نشان دفن شده باشند. ولی خانواده ها ضمن اینکه روشن شدن این ابهامات را خواستارند، خاوران را به عنوان مکانی سمبلیک پذیرفته اند.

این ابهام در مورد بعضی از اعدام شدگان پیش از سال ٦٧ هم وجود دارد. به برخی از خانواده ها محل دفن گفته نشده است. مثلا می دانیم که در مورد محل دفن منیژه هدائی و مسعود جیگاره ای هیچ اطلاعی به خانواده نداده اند.

ولی این هم روشن است که نام آن دو که در سال ١٣٦١ در اوین اعدام شدند، در لیست بهشت زهرا هم ثبت نشده است. به احتمال قریب به یقین آن دو و موارد مشابه باید در گورهای بی نام و نشانی در خاوران دفن شده باشند.

چنین ابهامی در مورد اعدام شدگان چپ در سحرگاه ٣١ خرداد ١٣٦٠ هم وجود دارد. چهره های شناخته شده ای چون سعید سلطانپور و محسن فاضل هم در بین آنها بودند. ابتدا آنها را در بهشت زهرا دفن کرده بودند. در آن زمان خاوران تنها به مردگان بهائی اختصاص داشت. طبق اطلاعات بعضی از خانواده ها آنها را چند هفته بعد نبش قبر کرده و در خاوران دفن کرده اند. اما بنا به نظر بعضی دیگر این موضوع هنوز مبهم باقی مانده است. به احتمال زیاد اولین گروهی از اعدام شدگان چپ که بلافاصله در خاوران دفن شدند، مربوط به گروه ١٥ نفره ای از فعالان سازمان پیکار بود که در تاریخ ٣١ تیر اعدام شدند.

طبق اظهار تنی چند از خانواده ها، تعدادی از مجاهدین هم در خاوران دفن هستند. ولی نام و مشخصاتی از آنها در دست نداریم. این هم جزو ابهاماتی است که امیدواریم خانواده ها در روشن شدن آن ما را یاری کنند.

در این لیست نام اعدام شدگان بهائی در تهران که در بخش مربوط به بهائی های خاوران دفن هستند، خالی است. در فرصتهای دیگر این کار را خواهیم کرد.

در تنظیم لیست این گورهای جمعی جدا از اطلاعات خانواده ها و دوستان از لیستهای موجود نیز که بخشا توسط سازمانهای سیاسی تهیه شده، سود جسته ایم.

دومین هدف اعلام شده ما تهیه نقشه مجازی خاوران بود. برای این کار نیاز به اطلاعاتی داریم که مکان دفن- شامل قطعه و ردیف- را روشن کند. بعضی از خانواده های آرمیدگان خاوران در سالهای پیش از ٦٧ چنین اطلاعاتی را به تقریب می دانند. ولی همانطور که در جدول مشاهده می کنید، ما تنها تعداد اندکی از این نشانها را داریم. با چنین کمبودی عملی کردن این طرح در حال حاضر برایمان مقدور نیست. مشکل دیگری که در تهیه نقشه ای تصویری از خاوران با آن مواجه هستیم، تدارکات و امکانات تکنیکی است.

با امید به اینکه با یاری و کوشش شما بتوانیم این پروژه را تداوم بخشیم.

صفحه خاوران مجازی را ببینید


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS